Goedkoper dan in de winkel

Privacybeleid

Waarom en hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken 

Laatst bijgewerkt op: 27/11/2023 

Inhoud

Bij EssilorLuxottica zetten we ons in om de persoonsgegevens van onze klanten te beschermen. 

Het nakomen van deze verplichting is essentieel voor ons succes en onze reputatie, en uiteindelijk voor ons vermogen om onze missie te vervullen: mensen helpen meer te zien, meer te zijn en het leven ten volle te beleven. 

INLEIDING

Wie zijn we? 

Wat is het doel van dit Privacybeleid? 

Waar gaat dit Privacybeleid over? Definities 

WAAR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WIJ OVER U VERWERKEN?

Bijzondere categorieën Persoonsgegevens 

Verwerking van gevoelige gegevens 

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
WIE WE ZIJN EN HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.

Van welke modaliteiten maken wij gebruik om uw persoonsgegevens te verwerken? 

Wij delen uw Persoonsgegevens met andere Aangesloten Bedrijven van de Groep 

Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven aan derden? 

Worden uw Persoonsgegevens over de grens doorgegeven? 

Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens? 

We houden uw gegevens veilig, bijgewerkt en nauwkeurig 

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
UW RECHTEN
HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Contact van de Verantwoordelijke Gegevensverwerking 

Contact van de Functionaris voor Gegevensbescherming 

HOE KUNT U DE WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID BIJHOUDEN?
INLEIDING

Wie zijn we? 

Vision Direct Europe Ltd, met statutaire zetel op The Kensington Building, 1 Wrights Ln, London W8 5SF als onderdeel van de EssilorLuxottica Group. 

Waar Vision Direct de partij is die de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt, zijn wij de Verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens. 

Hoe dan ook, Vision Direct is in bepaalde specifieke gevallen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens samen met andere entiteiten: dit betekent dat wij samen met hen verantwoordelijk zijn voor het bepalen van de doeleinden en de middelen van de verwerking. In dergelijke gevallen sluiten we Overeenkomsten als Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken (hierna JCA's) en stellen we u daarvan op de hoogte in dit Privacybeleid. Meer in het bijzonder hebben wij een gezamenlijke zeggenschapsverhouding over uw Persoonsgegevens met: 

Luxottica Group S.p.A., met maatschappelijke zetel te Piazzale Cadorna no. 3 - 20123 Milaan, Italië, als onderdeel van EssilorLuxottica Group ("Luxottica"; hierna Vision Direct en Luxottica, gezamenlijk "EssilorLuxottica"); 

Voor meer informatie over de essentie van de JCA's met de bovengenoemde entiteiten kunt u contact met ons opnemen via het adres in Punt 8 van dit Privacybeleid. 

Wat is het doel van dit Privacybeleid? 

EssilorLuxottica, haar Aangesloten Bedrijven en haar Merken hechten bijzonder veel belang aan de verwerking, vertrouwelijkheid en beveiliging van uw Persoonsgegevens. 

Het doel van dit Privacybeleid is om u op een duidelijke, eenvoudige en volledige manier te informeren over de verwerking van de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, of die elk van onze Aangesloten Bedrijven kan verzamelen uit de verschillende contacten die u met ons heeft (bijv. winkel, klantendienst, sites, diensten, evenementen, sociale netwerken, enz.), de mogelijke doorgifte ervan aan derden, evenals uw rechten en de opties die u heeft om uw Persoonsgegevens te controleren en uw privacy te beschermen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

We kunnen dit Privacybeleid te allen tijde bijwerken, maar als we dat doen, zullen we u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is een bijgewerkt exemplaar van dit Privacybeleid doen toekomen. 

We kunnen andere of aanvullende privacyverklaringen verstrekken in verband met bepaalde activiteiten, programma's en aanbiedingen. 

We kunnen ook aanvullende "just-in-time" meldingen doen die onze privacypraktijken aanvullen of verduidelijken of u aanvullende keuzes bieden met betrekking tot uw Persoonsgegevens. 

Onze websites kunnen links bevatten naar websites en/of toepassingen die door derden worden beheerd en onderhouden. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de privacypraktijken van websites of applicaties die niet van ons zijn. EssilorLuxottica raadt u aan de privacyverklaringen van deze derden te lezen voordat u verbinding maakt met deze websites. 

Waar gaat dit Privacybeleid over? Definities 

Persoonsgegevens 

Alle informatie over een persoon (de Betrokkene) aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd (naam, contactgegevens, identificatienummer, enz.). De categorieën Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, worden opgesomd in dit Privacybeleid. 

Verwerking(van Persoonsgegevens) 

Elke actie die wordt uitgevoerd met betrekking tot uw Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, opslaan, wijzigen, overdragen, verwijderen, openen, raadplegen, enz. van dergelijke gegevens. 

Ontvangers(van Persoonsgegevens) 

Een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of een ander orgaan waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. 

Doeleinde 

Verwijst naar het Doel van de Verwerking. Met andere woorden, de redenen waarom de Persoonsgegevens worden verzameld. 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Betekent de natuurlijke persoon of rechtspersoon, afdeling of organisatie, alleen of samen met anderen, die de Doeleinden en middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens bepaalt. 

Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijke 

Verwijst naar twee of meer Verwerkingsverantwoordelijken die gezamenlijk de Doeleinden en de middelen voor de Verwerking bepalen 

Gegevensverwerker 

Een natuurlijke of rechtspersoon, afdeling of ander orgaan die namens en in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 

Aangesloten Bedrijven 

Betekent de dochterondernemingen van de EssilorLuxottica Group, haar holdingvennootschap en haar dochterondernemingen of bedrijven die zij controleert, waarover ze zeggenschap heeft of gezamenlijke zeggenschap heeft, en haar dienstverleners en strategische zakenpartners. 

Merken 

De merken van de bedrijven die deel uitmaken van de EssilorLuxottica Group 

EssilorLuxottica Group 

Gezamenlijk EssilorLuxottica SA (als holdingvennootschap) en al haar gelieerde ondernemingen 

AVG 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 

WAAR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

De Persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn afhankelijk van het contactpunt via welk u met ons communiceert en van de doeleinden van deze interactie zoals beschreven in dit Privacybeleid en zijn ook beperkt tot de gegevens die relevant en passend zijn voor deze interactie. 

We gebruiken verschillende methoden en bronnen om gegevens van en over u te verzamelen. We verzamelen en verkrijgen informatie: 

 1. Rechtstreeks door u geleverd 

Tijdens het registratieproces, het aanmaken van een account op de Sites en/of de diensten, of bij het voltooien van een aankoop of deelname aan onze engagementprogramma's, prijsvragen en evenementen en wanneer u contact met ons opneemt voor een verzoek, feedback of klacht. We nemen ook gesprekken met de klantendienst op en bewaren een transcript van chats voor kwaliteitsgarantie. 

 1. Gebruik van automatische volgsystemen 

We gebruiken bepaalde technologieën (bijvoorbeeld cookies en automatische volgsystemen) waarmee automatisch bepaalde gegevens worden verzameld met betrekking tot de manier waarop u de sites en de services gebruikt. Lees voor meer informatie over het gebruik van Persoonsgegevens die worden verzameld via automatische volgsystemen aandachtig ons Cookiebeleid dat hier op de betreffende website beschikbaar is. 

 1. Via winkelbezoeken en andere offline technologieën 

Wanneer u onze winkels bezoekt, kan er informatie worden verzameld tijdens het aankoopproces, de aanpassing van gekochte producten en oogcontroles die in de winkel kunnen worden uitgevoerd. We gebruiken ook een gesloten televisiecircuit (CCTV) in onze winkels voor veiligheid, beveiliging, fraude, verlies, preventie en operationele doeleinden. 

 1. Van het sociaal netwerkprofiel 

Indien openbaar en als u besluit om in te loggen op de Sites en/of op de diensten via toepassingen van sociale netwerken, of om uw account te koppelen aan uw openbare profielen die beschikbaar zijn op sociale netwerken en uw handelingen via de Site en/of de diensten te delen op die kanalen via de bijbehorende plug-ins (bijv. Facebook Connect, I like, FB share, enz.). Het gebruik van de genoemde plug-in leidt tot het delen van de overeenkomstige acties en informatie op de gerelateerde sociale netwerken. 

 1. Uit andere bronnen: 

We kunnen informatie over u verkrijgen vanuit andere bronnen, zoals leveranciers van gegevensanalyses, marketing- of reclamedienstverleners, dienstverleners op het gebied van fraudepreventie, verkopers die namens ons diensten verlenen of openbaar beschikbare bronnen. We creëren ook informatie op basis van onze analyse van de informatie die we van u hebben verzameld. 

WELKE PERSOONSGEGEVENS MOGEN WIJ OVER U VERWERKEN?

De Persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn afhankelijk van het contactpunt waarlangs u met ons communiceert en van de doeleinden van deze interactie, zoals hierna beschreven in dit Privacybeleid, en zijn ook beperkt tot die gegevens die relevant en passend zijn voor deze interactie. 

Bijzondere categorieën Persoonsgegevens 

GEGEVENSCATEGORIE 

SOORTEN GEGEVENS 

Identificeerbare informatie 

Inclusief naam en achternaam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, land van verblijf, postadres en telefoonnummers 

Betaalgegevens 

Met inbegrip van gegevens met betrekking tot uw creditcard voor de aankoop van producten via de Sites en de Services (betalingen worden gedaan via een beveiligd platform, aangevuld met controlemaatregelen, waaronder versleuteling van contactgegevens) en gegevens over producten die u bij ons heeft gekocht.E 

Profiel- en commerciële gegevens 

Inclusief accountnaam, wachtwoord, Persoonsgegevens die op uw sociale netwerk zijn gepubliceerd, factuur- en bezorgadressen, details van producten en diensten die u bij ons heeft gekocht (in de winkel of online, inclusief uw bestelling, tracking en facturen, bedrag en type aankoop) en uw interesses, voorkeuren, feedback en reacties op enquêtes. 

Marketing en Communicatiegegevens 

Met inbegrip van uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons, uw communicatievoorkeuren en informatie in correspondentie of verzoeken die u ons stuurt of die wij u vragen als er problemen met de Sites, de Diensten of gekochte producten worden gemeld 

Gezondheid en Medische Gegevens 

Met inbegrip van oogheelkundige voorschriften, oogonderzoeken, metingen (optische correctie, pupilafstand, enz.), aanpassingen en informatie die invloed hebben op uw visuele gezondheid en controles van het gezichtsvermogen die in onze winkels kunnen worden uitgevoerd. 

Gegevens met betrekking tot uw zorg 

Inclusief het Burgerservicenummer alleen voor het opvragen van uw rechten als verzekerde, de offerte en de sociale zorg, de uitgave van de zorgfiches en de teletransmissie naar de verplichte en aanvullende ziekteverzekeringsfondsen; de naam van de aanvullende organisatie en het beheerplatform, informatie met betrekking tot de gezondheidsdekking, het tarief van de zorg 

Apparaat-informatie 

Met inbegrip van zoals het IP-adres of een andere unieke code van uw apparaat (computer, mobiele of andere apparaten), identificatie als geregistreerde gebruiker of niet (inloggegevens), technische informatie die de URL kan omvatten vanwaar u vandaan komt, tijdzone-instelling en locatie, browserinformatie en taal 

Navigatie-informatie 

Met inbegrip van informatie over uw interacties met onze Sites, onze Diensten, e-mails, producten of advertenties en de statistische gegevens met betrekking tot deze interacties 

Verwerking van gevoelige gegevens 

Bepaalde categorieën Persoonsgegevens die wij verwerken voor de hieronder beschreven doeleinden, worden gekwalificeerd als "gevoelige" Persoonsgegevens. Dit geldt met name voor de Gezondheids- en Medische Gegevens die wij kunnen verwerken, alsook voor de Gegevens met betrekking tot uw zorg, zoals hierboven beschreven. 

We verwerken dergelijke gevoelige gegevens echter alleen  

 • waar dit vereist of toegestaan is onder de lokale toepasselijke wetgeving 

 • terwijl we adequate waarborgen implementeren om de bescherming van dergelijke "gevoelige" Persoonsgegevens te garanderen, en; 

 • wanneer u ons vooraf uw uitdrukkelijke toestemming geeft 

Als u echter geen uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van uw Gezondheids- en Medische Gegevens en van uw Gegevens met betrekking tot uw zorg, kan u niet profiteren van de hierboven beschreven diensten in winkels en via de Sites en de Services. 

WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We zijn verplicht om uw gegevens te gebruiken voor doeleinden die zijn gedefinieerd op basis van de aard van onze relaties. Afhankelijk van de context waarin uw gegevens worden verzameld, kunnen ze dus voor een of meer van de volgende doeleinden worden gebruikt: 

DOELEINDEN 

DETAILS 

WETTELIJKE BASIS 

Opvolging en uitvoering van uw bestellingen in de winkel en online en het beheer van de dienst-na-verkoop 

 • Een offerte formaliseren 

 • Productverkoop, online en in-store bestellingen beheren (aankoop, levering en bevoorrading van producten en diensten) 

 • Uw facturatie en garantie beheren 

 • Follow-up opvolgen, de naverkoopdienst garanderen en de klantenrelaties beheren (inclusief bijvoorbeeld retourneren, garantie en klantenondersteuning) 

UITVOERING VAN EEN CONTRACT 

Beheer van transacties en potentiële onbetaalde facturen 

 • Voer veilige online en in-store betalingen uit (met verwijzing naar factureringsverplichtingen) 

 • Het beheren van Incidenten met betrekking tot betalingen en schulden 

 • Potentiële onbetaalde facturen verwerken: 

 • De bekende onbetaalde facturen identificeren 

 • U informeren over dit onbetaalde bedrag, over de middelen die tot uw beschikking staan om het te regulariseren, over de mogelijkheid om opmerkingen te maken en om indien nodig een herziening van uw situatie te vragen 

UITVOERING VAN EEN CONTRACT 

Account aanmaken en beheren 

 • U toestaan om u te registreren op onze Sites en uw eigen account aan te maken 

 • De services leveren die beschikbaar zijn via de Sites en de Services (bijv. beheer van het registratieproces en toegang tot het account, accountbeheer, de herinnering voor producten in het winkelwagentje, enz.) 

 • Beheer uw klantenprofiel 

UITVOERING VAN EEN CONTRACT 

Abonnementen en beheren 

 • U toelaten tot onze engagementprogramma’s 

 • U te laten deelnemen aan onze wedstijden, prijsvragen en initiatieven die worden gepromoot 

TOESTEMMING 

Communicatie tussen ons 

 • U via e-mail commerciële mededelingen sturen over soortgelijke producten, evenementen en diensten die al aan u zijn geleverd, tenzij u bezwaar heeft geuit tegen deze verwerking ten tijde van de collectie van uw persoonsgegevens en ter gelegenheid van elke communicatie 

 • U commerciële en promotionele berichten en periodieke updates te sturen (bijv. via e-mail, telefoon, SMS/MMS, post, sociale netwerken en nieuwsbrief) in verband met onze producten, diensten, initiatieven en evenementen 

 • Onze gepersonaliseerde commerciële aanbiedingen beheren op basis van de analyse van uw Persoonsgegevens met betrekking tot het bestedingsvolume, productcategorie, geboortedatum en aankoopmethoden) 

 • Voldoen aan uw verzoeken (bijv. beheer van verzoeken om informatie, het boeken van oogcontroles, het aanbieden van de functie "delen met een vriend", melding van de functie "weer op voorraad", enz.) 

TOESTEMMING 

Gebruik van online proefsoftware voor brillen (indien van toepassing) 

 • Virtuele pasdiensten aanbieden waarbij u virtueel zonnebrillen of brillen kunt passen via uw computer, mobiele telefoon of andere apparaten door digitaal monturen toe te voegen aan uw afbeelding in realtime of aan foto's of video's van uw gezicht.We nodigen u uit om het specifieke Privacybeleid voor Virtual Mirror And Frame Advisor Technologies te lezen wanneer u deze virtuele try-on-services gebruikt. 

TOESTEMMING 

Analysedoeleinden 

 • Beheer van gepersonaliseerde inhoud en communicatie 

 • Statistische analyses uitvoeren op het klantenpubliek 

 • De prestaties van onze Sites en Services, onze media-investeringen en marketingcampagnes en onze web aankopen te analyseren 

TOESTEMMING 

Wettelijke verplichtingen naleven 

 • Voldoen aan de vereisten van de wet- en regelgeving, protocollen en nationale en EU-wetgeving (inclusief wetgeving inzake medische hulpmiddelen) 

 • De besluiten van Overheidsinstanties uitvoeren 

 • Beheer van de zorg in verband met ziekteverzekering en aanvullende organisaties (medische diagnoses, gezondheidszorg, administratie van zorg of behandeling en beheer van gezondheidszorgdiensten uitgevoerd door een lid van een beroep in de gezondheidszorg 

 • Beheer van de verzoeken om uw rechten uit te oefenen 

 • Traceerbaarheid van producten 

 • Bewaren van gegevens met betrekking tot boekhoudkundige en fiscale verplichtingen 

 • Fraudebestrijding (bepaalde automatische of handmatige processen zijn ontworpen om uw online betalingen te verifiëren en fraude met betaalmethoden en identiteitsdiefstal te bestrijden) 

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN 

Nastreven van gerechtvaardigde belangen 

 • Rechtsvorderingen uitoefenen of verdedigen in gerechtelijke procedures of in administratieve of buitengerechtelijke procedures met betrekking tot onze rechten, en de rechten van onze groepsmaatschappijen en/of van onze vertegenwoordigers, aandeelhouders, functionarissen en bestuurders 

 • Het technisch beheer van de Sites en de Services en de operationele functies ervan mogelijk te maken, met inbegrip van het oplossen van eventuele technische problemen, om tests, updates en upgrades uit te voeren die niet kunnen worden uitgevoerd aan de hand van niet-persoonsgebonden gegevens 

 • Frauduleuze activiteiten of misbruik van de Sites en de Diensten of acties tegen de EssilorLuxottica Group en/of de Gebruikers van de Sites en de Diensten voorkomen of identificeren 

 • Het voltooien van een mogelijke fusie, verkoop van activa, doorgifte van alle of een aanzienlijk deel van haar activiteiten of financieringstransactie door de Persoonsgegevens bekend te maken en over te dragen aan de derde partij(en) die betrokken is (zijn) bij de transactie als onderdeel van de transactie.E 

 • Het uitvoeren van enquêtes en marktonderzoeken met betrekking tot onze producten en diensten per post, telefoon of e-mail 

 • Persoonsgegevens anonimiseren om statistische analyses uit te voeren 

LEGITIEM BELANG 

WIE WE ZIJN EN HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN.

Van welke modaliteiten maken wij gebruik om uw persoonsgegevens te verwerken? 

De verwerking van uw Persoonsgegevens gebeurt, elektronisch en handmatig, uitsluitend binnen de grenzen die noodzakelijk zijn om bovenvermelde doelstellingen te verwezenlijken. 

Wij verbinden ons ertoe uw Persoonsgegevens te beschermen. 

We adviseren dat het wachtwoord een van de beveiligingsmechanismen van het account is. Daarom wordt u verzocht een wachtwoord te gebruiken dat voldoende veilig is en op een veilige plaats is opgeslagen, de toegang ertoe te beperken tot eigen computers en browsers, en de verbinding te verbreken nadat u de Sites en/of de Services heeft bezocht. 

Alle door gebruikers verstrekte Persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers, waarbij adequate veiligheidsmaatregelen worden genomen om Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde inzage, om de juistheid van de gegevens te behouden en om het correcte gebruik van informatie te garanderen. 

Verder wordt er een veilig systeem gebruikt voor het autoriseren van creditcardbetalingen en het identificeren van frauduleuze activiteiten. Wij gebruiken de standaard SSL (Secure Sockets Layer) om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen. 

Wij delen uw Persoonsgegevens met andere Aangesloten Bedrijven van de Groep 

EssilorLuxottica is een wereldwijde organisatie met kantoren en activiteiten over de hele wereld en de meeste van uw Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in een reeks wereldwijde applicaties die wereldwijd worden gebruikt door de aangesloten bedrijven van EssilorLuxottica. Het grootste deel van de verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd door de geconcentreerde diensten van twee entiteiten: Essilor International and Luxottica Group S.p.A 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met bepaalde Aangesloten Bedrijven of Merken van de EssilorLuxottica Group, op basis van uw voorkeuren en interesses met betrekking tot deze Aangesloten Bedrijven of Merken, voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid, in elk geval in of buiten uw land, zoals toegestaan en vereist is door de toepasselijke wetgeving en/of in andere omstandigheden met uw toestemming. 

We kunnen uw informatie ook delen voor onze interne bedrijfsdoeleinden. 

Worden uw Persoonsgegevens doorgegeven aan derden? 

 • Dienstenaanbieders: 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens doorgeven aan onze externe dienstverleners die belast zijn met verwerkingsactiviteiten die diensten of assistentie en advies aan ons verlenen, in het bijzonder - maar niet uitsluitend - met betrekking tot technologie, boekhouding, administratie, juridische zaken, verzekeringen, IT, marketing, klantendienst en gegevensanalyse. 

Elke dienstverlener zal optreden als een gegevensverwerker, namens en in overeenstemming met de instructies van onzentwege, op grond van een specifieke overeenkomst, waarin zijn verplichtingen worden uiteengezet en de implementatie wordt gegarandeerd van passende technische en organisatorische maatregelen om te voldoen aan de Toepasselijke Wetgeving en de bescherming van uw rechten. 

Wij eisen dat een dergelijke externe provider onder strenge controle staat en passende garanties hanteert voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens. 

 • Verkoop of fusie 

We kunnen ook Persoonsgegevens van Gebruikers openbaar maken: 

 • in het geval wij bedrijven of activa verkopen, in welk geval wij Persoonsgegevens van Gebruikers kunnen openbaren aan de potentiële koper van dergelijke bedrijven of activa; of 

 • als we verkopen, kopen, fuseren met, worden overgenomen door of samenwerken met andere bedrijven of ondernemingen, of als we sommige of al onze activa verkopen. Bij dergelijke transacties kunnen Persoonsgegevens van Gebruikers deel uitmaken van de overgedragen activa. 

We kunnen alle informatie die we verzamelen delen in verband met een substantiële bedrijfstransactie, zoals de verkoop van een website, een fusie, consolidatie, verkoop van activa of in het onwaarschijnlijke geval van een faillissement. 

 • Sociale Netwerkserviceproviders van Derden 

Als u besluit om in te loggen op de Sites en/of de diensten via toepassingen van sociale netwerken of om uw account te koppelen aan uw openbare profielen die beschikbaar zijn op sociale netwerken, en uw handelingen via de Site en/of de diensten te delen op die kanalen via de bijbehorende plug-ins (bijv. Facebook Connect, I like, FB share, enz.), kunnen deze diensten van derden mogelijk informatie over u verzamelen, inclusief informatie over uw activiteit op de Sites en/of de diensten, en kunnen zij u informeren over diensten van derden voor wat betreft hun gebruik van de Sites en/of de diensten. Hun gebruik van uw Persoonsgegevens valt niet onder dit Privacybeleid, maar onder hun eigen gegevensbeschermingsbeleid. 

 • Juridisch proces 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens aan elke autoriteit, rechtbank, administratief orgaan of andere bevoegde derde (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, raadslieden) bekendmaken, wanneer deze bekendmaking van Persoonsgegevens wordt vereist door de wet, regelgeving of gerechtelijk bevel of wanneer deze bekendmaking noodzakelijk is voor de bescherming en verdediging van onze rechten; 

 • Ander voorbeeld 

We kunnen u vragen of u uw gegevens wil doorgeven aan andere derde partijen die niet elders in dit Privacybeleid worden beschreven. Verder verkopen, verhuren of leasen we uw Persoonsgegevens niet aan derden, maar we kunnen van tijd tot tijd contact met u opnemen namens externe bedrijfspartners over een bepaald aanbod dat interessant voor u kan zijn. In die gevallen worden uw Persoonsgegevens zonder uw toestemming niet doorgegeven aan de derde partij. 

De bovengenoemde ontvangers verwerken uw Persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijken, gegevensverwerkers of personen die verantwoordelijk zijn voor deze verwerking, afhankelijk van de omstandigheden. 

Een volledige lijst van gegevensverwerkers is op verzoek beschikbaar via de modaliteiten in dit Privacybeleid. 

Worden uw Persoonsgegevens over de grens doorgegeven? 

Gezien de aanwezigheid van EssilorLuxottica in vele landen over de hele wereld en om u wereldwijd gepersonaliseerde service te kunnen bieden, kunnen sommige van uw gegevens worden verzameld, toegankelijk zijn of opgeslagen worden buiten het land waar u woont. 

Als gevolg van het bovenstaande kunnen uw Persoonsgegevens worden ingezien en/of overgedragen naar landen die geen wetten voor gegevensbescherming hebben die gelijkwaardig zijn aan de wetten die vereist zijn binnen de Europese Economische Ruimte (EER). 

In dergelijke gevallen zorgt EssilorLuxottica ervoor dat te allen tijde passende waarborgen worden geïmplementeerd om te garanderen dat uw Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. In dit opzicht, wanneer uw Persoonsgegevens worden verwerkt door een andere EssilorLuxottica entiteit, zijn de waarborgen gebaseerd op de verplichtingen die zijn aangegaan op basis van (i) een specifieke overdrachtsovereenkomst die bindend is voor de EssilorLuxottica entiteit die betrokken is bij de verwerking en (ii) een reeks gemeenschappelijke regels die van toepassing zijn via het Gegevensbeschermingsbeleid van de EssilorLuxottica Groep. 

Wanneer uw gegevens worden verwerkt door entiteiten van EssilorLuxottica of derden die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zorgt EssilorLuxottica ervoor dat specifieke contractuele bescherming wordt geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat aan deze vereiste wordt voldaan in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving. 

Voor meer informatie over de gepaste of geschikte waarborgen en de manier waarop u een kopie ervan kan verkrijgen, kan u contact met ons opnemen volgens de modaliteiten in dit Privacybeleid. 

Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de volgende redenen: 

 • om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten voor het bewaren van gegevens, 

 • om te voldoen aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen, 

 • zo lang als nodig is om elk van de doeleinden vermeld in dit Privacybeleid inzake Gegevensbescherming uit te voeren, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige en rapportagevereisten. 

Om de juiste bewaarperiode voor Persoonsgegevens te bepalen, houden we gezamenlijk rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van deze Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, alsook de toepasselijke wettelijke vereisten. 

Houd er in ieder geval rekening mee dat, als algemene regel binnen EssilorLuxottica, het bewaren en archiveren van Persoonsgegevens niet langer zal duren dan tien (10) jaar in totaal, gerekend vanaf de eerste registratie, wat een maximum is bij EssilorLuxottica, uitgezonderd ingeval van wettelijke bewaarplichten. 

In sommige omstandigheden kunnen we uw Persoonsgegevens anonimiseren zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht, in welk geval we dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u. 

We houden uw gegevens veilig, bijgewerkt en nauwkeurig 

EssilorLuxottica is verantwoordelijk voor de veiligheid en nauwkeurigheid van de Persoonsgegevens die het over u verwerkt en ook voor het actueel houden van de gegevens. EssilorLuxottica heeft stappen ondernomen om dubbele kopieën van gegevens te elimineren en om het bijwerken van gegevens die in de loop van de tijd kunnen veranderen, te vergemakkelijken. 

HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

EssilorLuxottica beschouwt de bescherming van Persoonsgegevens als een essentiële prioriteit. 

In dit verband heeft EssilorLuxottica passende maatregelen en waarborgen geïmplementeerd om de Persoonsgegevens die zij verwerkt te beschermen. 

Dit wordt weerspiegeld in de procedures van EssilorLuxottica die worden beschreven in het Gegevensbeschermingsprogramma, richtlijnen en beleid van de EssilorLuxottica Group en in de feitelijke maatregelen die in de hele Groep worden geïmplementeerd. 

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw Persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op onbevoegde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken we de inzage van uw Persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere zakelijke partners die deze gegevens nodig hebben. Zij verwerken uw Persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht. Deze maatregelen variëren van technische beveiligingsmaatregelen die IT-systemen beschermen tot fysieke beveiligingsmaatregelen die op de EssilorLuxottica-locaties worden toegepast. EssilorLuxottica eist ook dat haar medewerkers deelnemen aan trainingen op het gebied van informatiebeveiliging. Details over deze maatregelen kunnen worden opgevraagd bij de Afdeling Informatiebeveiliging van de Groep. 

We hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk als we daartoe wettelijk verplicht zijn. 

UW RECHTEN

U kan elk van de volgende rechten uitoefenen, indien nodig na verificatie van uw identiteit: 

 • Recht op Informatie en Inzage 

U kan verzoeken om bevestiging van het bestaan van uw Persoonsgegevens, om informatie te ontvangen over de inhoud en de bron ervan en om een kopie te verkrijgen van de Persoonsgegevens die onze databases momenteel bevatten. 

 • Recht op Rectificatie 

U kan verzoeken om rectificatie van de Persoonsgegevens die onze databanken momenteel bevatten. Wij kunnen niet ingaan op een verzoek om Persoonsgegevens te wijzigen indien wij van mening zijn dat de wijziging in strijd zou zijn met een wet of wettelijke vereiste, of ertoe zou leiden dat de informatie onjuist is. 

 • Het recht op Beperking van de Verwerking 

Indien van toepassing, kunt u de verwerking van uw Persoonsgegevens beperken. Wanneer een dergelijke beperking niet mogelijk is, zullen wij u dienovereenkomstig adviseren. U kan er dan voor kiezen om andere rechten uit te oefenen onder dit Privacybeleid, inclusief het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. 

 • Recht van Bezwaar te maken tegen de Verwerking 

In voorkomend geval heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, ingeval de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang. Bovendien heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen verwerking van Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden, waaronder profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct-marketing. 

Wanneer dergelijke bezwaren niet mogelijk zijn, zullen wij u dienovereenkomstig adviseren. U kan er dan voor kiezen om uw andere rechten onder dit Privacybeleid uit te oefenen, inclusief het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. 

 • Recht op Wissing 

Indien u wenst dat uw Persoonsgegevens worden gewist, kan u daartoe een verzoek indienen. Na ontvangst van een dergelijk verzoek om gegevens te verwijderen, zullen wij u een bevestiging sturen zodra uw Persoonsgegevens zijn gewist. 

 • Het recht op Gegevensoverdraagbaarheid 

Op verzoek en indien mogelijk en indien van toepassing door de lokale wetgeving, kunnen wij u kopieën van uw Persoonsgegevens verstrekken. Wanneer een dergelijk verzoek niet kan worden ingewilligd, zullen wij u dienovereenkomstig adviseren. U kan er dan voor kiezen om uw andere rechten onder dit Privacybeleid uit te oefenen, inclusief het intrekken van uw toestemming. In voorkomend geval zullen wij ervoor zorgen dat deze wijzigingen worden doorgegeven aan vertrouwde derden. 

 • Recht om uw Toestemming in te trekken 

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Na ontvangst van een dergelijke intrekking van toestemming, zullen wij de ontvangst bevestigen en overgaan tot stopzetting van de verwerking van uw Persoonsgegevens. 

 • Recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming 

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken en/of reageren op een verzoek om de door u uitgeoefende rechten uit te oefenen, kan u een klacht indienen bij de relevante bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

Als u uw rechten wilt uitoefenen, gebruik dan dit formulier https://privacy.luxottica.com/ of neem contact op met dpo@luxottica.com 

In geval van overlijden van de Gebruiker kunnen de hierboven genoemde rechten worden uitgeoefend door een andere rechthebbende (de "Opvolger") die òf in eigen belang òf als gevolmachtigde van Gebruiker optreedt òf omwille van familieredenen die beschermd moeten worden. Gebruikers kunnen zich uitdrukkelijk verzetten tegen de uitoefening van sommige van de hierboven vermelde rechten door de Opvolger door een verzoek te sturen naar het hieronder vermelde e-mailadres. Gebruikers kunnen deze verklaring te allen tijde intrekken of wijzigen met dezelfde modaliteiten. 

Bovendien bieden we u hulpmiddelen om uw Persoonsgegevens bij te werken en te wijzigen. Elke geregistreerde Gebruiker heeft inzage van zijn/haar eigen informatie en kan deze bijwerken (bijvoorbeeld via een gebruikersaccount). 

Daarnaast is het voor u ook mogelijk om uw voorkeuren aan te passen en bij te werken met betrekking tot de manier waarop u e-mails of andere communicatie van ons wenst te ontvangen. U kan ook vragen om uw informatie over uw account te verwijderen. 

HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Contact van de Verantwoordelijke Gegevensverwerking 

De Verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens is Vision Direct. 

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid of over gegevens, kan u contact opnemen met het bovenstaande postadres en via de link in de vorige alinea. 

Contact van de Functionaris voor Gegevensbescherming 

Vision Direct heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld die kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres privacy@essilorluxottica.com of op het adres dat wordt vermeld in het gedeelte "HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN?" van dit Privacybeleid. 

U kan ook een e-mail sturen naar dpo@luxottica.com als u vragen heeft over dit document. 

HOE KUNT U DE WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID BIJHOUDEN?

Om juridische en/of organisatorische redenen kan dit Privacybeleid wijzigingen ondergaan. We raden u daarom aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren en de meest recente versie ervan te raadplegen. De datum waarop deze voor het laatst is bijgewerkt, staat bovenaan het Privacybeleid. 

In elk geval zal er altijd een bijgewerkte versie van het Privacybeleid beschikbaar zijn op de Sites en de services en zullen we u aanvullend informeren als we wijzigingen aanbrengen die uw privacyrechten wezenlijk beïnvloeden. 


BETAALMOGELIJKHEDEN