Goedkoper dan in de winkel

Hoe moet ik mijn voorschrift lezen?

Met je contactlenzen-voorschrift kan je online contactlenzen kopen die overeenkomen met wat je opticien of oogarts voor je gekozen heeft. Eenmaal je van hem of haar de juiste lenzen gekregen hebt, kan je met dat voorschrift online een bestelling doen. Als je geen voorschrift hebt, is het je recht om een kopie te krijgen, dus heb geen schrik om er een te vragen aan je oogarts of optieker.

Hoe lees je je voorschrift?

Als je contactlenzen wil kopen op het internet van webshops zoals Vision Direct is het belangrijk dat je begrijpt wat er op het papier staat dat voor je ligt. Je wil immers de correcte lenzen hebben! Je kan je voorschrift vinden op het papier dat je van je opticien gekregen hebt na een controle, of aan de zijkant of op het einde van je contactlens doos. Als je de doos hebt weggegooid, hoef je niet te panikeren. Je kan je voorschrift eveneens lezen op de individuele verpakking van je lenzen.


Een geschreven voorschrift bevat normaal gezien de volgende specificaties: basiscurve, diameter en sterkte. Er kunnen ook bijkomende cijfers op staan voor cilinder en as als je astigmatisme hebt, of bijvoorbeeld het woord 'additie' voor mensen met presbyopie. Let wel op, want het voorschrift voor je linkeroog kan verschillen van dat van je rechteroog. Bestel dus niet zomaar twee keer hetzelfde.

Voorbeeld van een voorschrift:


Basiscurve

Diameter

Sterkte

Cilinder

As

Additie

Dominant

Links

8.4

14.0

-0.50

-1.25

10

+1.0

N

Rechts

8.4

14.0

-1.25

-1.25

10

+1.0

D


Hieronder zie je hoe een voorschrift eruit ziet op de zijkant van een doos van 1-Day Acuvue Moist voor Astigmatisme.

Houd er eveneens rekening mee dat een voorschrift voor contactlenzen verschillend is van die van een bril! Je kan dus niet het voorschrift van je brillenglazen gebruiken voor je lenzen en omgekeerd.

Wat betekenen al die specificaties en cijfers op je voorschrift?

Basiscurve (BC): De basiscurve geeft de curve of kromming van de lens weer die past bij de achtercurve van het hoornvlies van het oog. De diameter geeft de doorsnede van de lens weer in millimeters. Of soms wordt dit aangeduid met de woorden: flat, medium, steep.


Diameter (DIA): De diameter van de contactlens wordt eveneens afgebeeld in millimeters en verwijst naar de doorsnede van de lens.


Sterkte/Sfeer (PWR/SPH): Dit cijfer duidt aan of je ver- of bijziend bent en hoe groot je correctie is. Als je verziend bent zal je voorschrift beginnen met + (plusteken). Ben je bijziend dan begint dit met - (minteken). Dat teken wordt gevolgd door een cijfer dat start aan 0 en telkens met 0.25 vermeerderd wordt. Hoe hoger het nummer, hoe sterker de visuele correctie is die je nodig hebt.

Voorschrift getallen voor astigmatisme

De onderstaande specificaties zijn alleen te zien op voorschriften voor mensen die aan astigmatisme lijden.

Cilinder (CYL): De cilinder is altijd een negatief nummer, dat verhoogd of verlaagd wordt met sprongen van 0.25. Zoals de sterkte/sfeer-cijfers die getoond worden op alle standaard voorschriften, geeft de cilinder extra informatie aan die nodig is voor mensen met astigmatisme.


As (AX): Astigmatisme wordt veroorzaakt door een onregelmatige curve van het oog. De as is een cijfer dat de hoek van de correctie bepaalt die nodig is om scherp te zien. De as is altijd een getal tussen 0 en 180 graden.

Voorschrift getallen voor presbyopie

De onderstaande cijfers worden enkel getoond op voorschriften voor contactlenzen wanneer er een correctie nodig is voor presbyopie/multifocaal.

Additie (ADD): Als je lijdt aan presbyopie dan heeft dat een invloed op je zicht van dichtbij. Het additie cijfer bepaalt het niveau van correctie dat je nodig hebt om van dichtbij scherp te zien. Dat nummer is een nummer tussen 0.50 en 3.00, hoewel sommige contactlensmerken ook spreken over high, medium en low (hoog, medium en laag).


Dominant: Als je multifocale of biofocale lenzen draagt, wordt je voorschrift bepaald door een dominant en een niet-dominant oog. Het dominant oog wordt meestal aangeduid met D, het andere oog met de letter N, van niet-dominant.

BETAALMOGELIJKHEDEN