Glaucoom: wat is het?

donderdag 7 maart 2019 door Vision Direct

Vrouw onderzoekt ogen man

Van 10 tot en met 16 maart 2019 is het Wereld Glaucoomweek. Er wordt tijdens deze week wereldwijd aandacht besteed aan de aandoening glaucoom. Zo wordt er aandacht besteed aan hoe glaucoom kan worden voorkomen, hoe het wordt gediagnosticeerd en hoe glaucoom wordt behandeld.

Oogonderzoek glaucoom

Glaucoom: wat is het?

Glaucoom is een verzamelnaam van aandoeningen waarbij de oogzenuwcellen langzaam afsterven, meestal door een verhoogde oogdruk. Je oogzenuw zorgt ervoor dat er informatie van je ogen naar je hersenen wordt verzonden, zodat je een beeld kunt vormen van wat je ziet.

Helaas kan glaucoom in sommige gevallen leiden tot blindheid. Als glaucoom in een vroeg stadium wordt opgespoord, kan er door behandeling schade aan de oogzenuw worden voorkomen.

Hoe ontstaat glaucoom?

Bij de meeste soorten glaucoom speelt een blokkade in de aan- en afvoer van het vocht in de oogbol een rol. Hierdoor ontstaat een verhoogde oogdruk. waardoor de oogzenuw beschadigt. Als de spanning te veel oploopt, kan er schade ontstaan aan de oogzenuw en daardoor ook aan het gezichtsveld.

Risico om glaucoom te krijgen

Er zijn mensen die meer risico lopen dan anderen als het gaat om glaucoom. Erfelijkheid speelt een rol: als iemand in de familie glaucoom heeft, is er helaas een verhoogde kans om zelf glaucoom te krijgen. Ook leeftijd speelt een rol: glaucoom treedt meestal op bij mensen ouder dan veertig jaar. Diabetici en mensen met een Afrikaanse achtergrond lopen meer risico om glaucoom te krijgen.

Glaucoom tast gezichtsvermogen aan

Glaucoom: de symptomen

Mensen kunnen heel lang chronisch glaucoom hebben zonder er iets van te merken. In het eerste stadium zijn er namelijk doorgaans geen symptomen. Soms hebben mensen met glaucoom last van wazig zicht, hoofdpijn of oogpijn. Maar meestal merkt iemand pas dat er iets aan de hand is als het gezichtsveld drastisch kleiner is geworden.

De afbeelding hiernaast laat zien hoe een tekstgedeelte eruit ziet voor een persoon met glaucoom.

Acute en chronische glaucoom

Glaucoom komt voor in een acute en in een chronisch vorm:

  • Acute glaucoom: de acute vorm van glaucoom komt niet vaak voor, maar moet wel snel behandeld worden. Bij acuut glaucoom veroorzaakt de verhoogde oogdruk een hevige pijn in het oog. Daarnaast kan bij acuut glaucoom hoofdpijn, misselijkheid en braken optreden.
  • Chronische glaucoom: de chronische vorm van glaucoom komt vaak voor. In een vroeg stadium is deze vorm van glaucoom goed te behandelen, alleen hebben veel mensen helaas vaak niet door dat hun gezichtsvermogen begint te verslechteren.

Diagnose glaucoom

Als je je ogen minstens één keer per jaar laat testen kan glaucoom goed worden opgespoord. Je weet dan zeker de glaucoom wordt ontdekt in een vroeg stadium, waardoor de glaucoom kan worden behandeld voordat je ogen ernstig worden beschadigd. Er zijn verschillende manieren waarop de opticien of de oogarts kan kijken of je glaucoom hebt. De belangrijkste onderzoeksmethoden bij glaucoom zijn:

  • Gonioscopie: met dit onderzoek kan de oogarts de plek onderzoeken waar vloeistoffen worden afgevoerd uit het oog om te zien of er een opening of een blokkade zit. Om dit te doen wordt een gespiegelde lens gebruikt en verdovende druppels.
  • Oogdrukmeting: dit onderzoek is pijnloos en duurt minder dan een minuut. Je oogdruk is niet de hele dag hetzelfde, maar kan van uur tot uur verschillen. Om glaucoom met zekerheid vast te stellen, wordt er daarom soms een dagcurve gemaakt. De druk wordt dan op verschillende tijdstippen gemeten.
  • Perimetrie: deze test staat ook wel bekend als een gezichtsveldonderzoek. Er wordt hierbij gecontroleerd of delen van het gezichtsveld zijn uitgevallen. De oogarts laat een serie lichtpuntjes zien en je wordt gevraagd om de lichtpuntjes te identificeren. Een aantal van deze puntjes vallen in het perifere zichtveld, het eerste deel dat wordt aangetast als iemand glaucoom heeft.

De behandeling van glaucoom

  • Oogdruppels: oogdruppels helpen om de druk in je ogen te verlagen. Deze druppels werken op verschillende manieren. Sommige reduceren de hoeveelheid vocht die in de ogen wordt geproduceerd. Andere druppels zorgen ervoor dat de afvoer van vocht toeneemt.
  • Pillen: bij glaucoom kunnen er ook pillen worden voorgeschreven die dezelfde werking hebben als de oogdruppels.
  • Operatie: in sommige gevallen kan het zijn dat een operatie nodig is. Zo kan een laserbehandeling afgesloten afvoerbuisjes weer openen. Ook is een operatie mogelijk waarbij de productie van vocht in de ogen wordt verminderd. Het is mogelijk dat een operatie nodig is om de vochtafvoer in de ogen te verbeteren.

Controle van je ogen

Het is aan te raden om je ogen regelmatig te laten controleren, zeker als er risicofactoren zijn voor glaucoom. Een vroege diagnose van glaucoom kan verdere schade aan je oog voorkomen. Hoe langer de glaucoom zich kan ontwikkelen, des te groter is helaas de impact die het op je oog heeft. Dus als het al een tijdje geleden is dat je een oogmeting hebt gehad bij de opticien of oogarts, zorg er dan voor dat je zo snel mogelijk een afspraak maakt.

please wait